Vi  och  våra  (v)anor

                                       Carpe diem

Vi har gästat tre av öarna

Många turer till Gran Canaria, lite färre till Teneriffe och två till La Palma.
Charterresandet har ökat med pensioneringen.