Vi  och  våra  (v)anor

                                       Carpe diem

Ett urval av släkter Bengt har utforskat 

Efter pensioneringen har Bengts främsta hobby varit släktforskning.
Efter våra egna släkters utforskande har alla vänner drabbats. 

Jag är sedan länge medlem i släktforskarföreningen DIS och dess regionalförening
DIS-Filbyter. Alla resultat lagras i databasen DISBYT .

Under denna rubrik finner du några rapporter från min släktforskning.